Naše usluge se dele na dve povezane oblasti

Počinje od hostinga , IT servisa preko trgovine uz činjenicu da skoro nema poslovanja koje nije zasnovano na hostingu i IT servisima kao trgovina. Trgovina je poslovanje koje je danas gotovo kompletno zasnovano na internetu, globalno i lokalno počev od najobičnijeg ali obaveznog pa sve do naprednog neobaveznog programa koji funkcioniše zahvaljući internetu, serveru i IT servisu.

Šta može da ponudi In Trade Media doo

Naš projekat se zasniva na tome da mala i srednja preduzeća imaju kompletno rešenje u poslovanju, otvoren krug u kojem se trgovinsko poslovanje sprovodi na internetu jer digitalna era tako zahteva ali i fizičkim prisustvom jer se nalazimo izmedju dva sveta, onog starog kojem je praksa lokalno, i ovog novog sveta kojem je praksa globalno.
Rešenje namenjeno da omogući poslovanje koje će istovremeno da raste i da se upotpunjuje.
Usmereni jesmo ka malim preduzećima i preduzetnicima , ali poslujemo i sa velikim kompanijama i na taj način možemo ispuniti i zahteve sa visokim kriterijumima. Do visokih i zahtevnih kriterijuma došlo se preko osnovnih poduhvata u početku. Saradnjom sa velikim brojem domaćih preduzeća i velikim globalnim kompanijama, u poziciju smo da ponudimo rešenje za Vaše poslovanje u navedenim oblastima.
Ovde ste upravo zbog jednog koji nudimo.
Verujemo da ćemo opravdati Vaša očekivanja.

Više od Poduhvata
Više od Zadovoljnih
Do sada Nezadovoljnih!

"Ukoliko ne angažujete najbolje, svi gube!" Larry Bossidy